Organizační schéma a vedení ministerstva

Vytvořeno: 2. 1. 2023 Poslední aktualizace: 30. 10. 2023

V souvislosti s přijetím zákona č. 384/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se dosavadní tzv. odborní náměstci, tedy náměstci pro řízení sekce, kteří stáli v čele jednotlivých sekcí ministerstva, stávají vrchními řediteli pro řízení sekce. Označení náměstek je nyní užíváno pouze pro náměstka člena vlády (tzv. politického náměstka).

K 20. 2. 2023 má ministr zdravotnictví tři náměstky: Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M. (nestraník), Bc. Josefa Pavlovice (Piráti) a Václava Pláteníka, MA, LL. M. (KDU-ČSL).

Vrchními řediteli pro řízení sekce jsou (v abecedním pořadí): JUDr. Radek Policar, Ing. Helena Rögnerová a MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

Přílohy