S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstníky

Věstník č. 10/2021

Obsah Věstníku č. 10/2021 Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv 2021 Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče Seznam center vysoce specializované péče o pacienty s iktem Indikátory kvality poskytované zdravotní péče […]

27. 8. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 9/2021

Obsah Věstníku č. 9/2021 Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období duben – červen 2021 Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR 2021 Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání […]

23. 7. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 8/2021

Obsah Věstníku č. 8/2021 1. Standard služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví (CDZ) pro osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI) 2. Oznámení ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o […]

30. 6. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 7/2021

Obsah Věstníku č. 7/2021 Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2021/CAU ze dne 4. června 2021, kterým se mění cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU, ze dne 24. listopadu 2020, o regulaci cen […]


Věstník č. 6/2021

Obsah Věstníku č. 6/2021 Koncepce ošetřovatelství Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů […]

25. 5. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 5/2021

Obsah Věstníku č. 5/2021 Informace týkající se vzdělávacích programů pro nástavbové obory lékařů angiologie, dětská kardiologie, dětská urologie,  psychosomatika a úrazová chirurgie      1a. Vzdělávací program nástavbového oboru Angiologie      1b. […]

29. 4. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 4/2021

Obsah Věstníku č. 4/2021 Zásady systému klinických auditů, jejich provádění a hodnocení Seznam center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a center vysoce specializované kardiovaskulární péče

31. 3. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 3/2021

Obsah Věstníku č. 3/2021 Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Mamografie Národní radiologické standardy a indikační kritéria – Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic Národní […]

28. 2. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 2/2021

Obsah Věstníku č. 2/2021 1. Informace týkající se vzdělávacích programů pro nástavbové obory lékařů DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE, DĚTSKÁ ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE, DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE, DĚTSKÁ NEFROLOGIE, DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE, DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE, […]

15. 2. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 1/2021

Obsah Věstníku č. 1/2021 1. Centra vysoce specializované traumatologické péče     Centra vysoce specializované péče o pacienty s popáleninami 2. Registr tuberkulózy Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení […]


Zobrazeno 10 z celkem 262 záznamů