Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. do 25. října 2020.

Věstníky

Věstník č. 10/2020

Obsah 1.    Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče 2.    Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání BIOMEDICÍNSKÝ INŽENÝR 3.    Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání   BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK 4.    Vzdělávací program […]

30. 9. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 9/2020

Obsah  Podmínky pro udělení autorizace Vzdělávací program specializačního oboru KLINICKÁ FARMACIE – vlastní specializovaný výcvik Vzdělávací program oboru ORTODONCIE Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiologický fyzik Kvalifikační standard […]

31. 8. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 8/2020

Obsah Vzdělávací program specializačního oboru – vlastní specializovaný výcvik: 1a. FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE 1b. LABORATORNÍ A VYŠETŘOVACÍ METODY VE ZDRAVOTNICTVÍ 1c. RADIOFARMAKA Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu SANITÁŘ – srpen 2020 […]

31. 7. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 7/2020

Obsah: 1. Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené ministerstvem zdravotnictví v období leden – březen 2020  2a. Seznam Národních referenčních laboratoří platných k 1. 5. 2020  2b. Seznam úředních laboratoří platných […]

19. 7. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 6/2020

Obsah: Seznam center vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optic Centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc Seznam center vysoce specializované onkourologické péče Seznam subjektů, […]

14. 5. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 5/2020

Obsah: Národní ošetřovatelské postupy Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o periferní žilní katétr Národní ošetřovatelský […]

28. 4. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 4/2020

Obsah: 1/  Seznam poskytovatelů vysoce specializované péče pro léčbu dětského diabetu 2/  Metodická informace k systematickým návštěvám veřejného ochránce práv u poskytovatelů zdravotních služeb 3/  Sdělení Ministerstva zdravotnictví o seznamu […]

30. 3. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 3/2020

Obsah: Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 7/2020/CAU

16. 3. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 2/2020

Obsah: 1. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Ortoptista 2. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiololgický asistent 3. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – Ošetřovatelská […]

21. 2. 2020 Zobrazit věstník »

Věstník č. 1/2020

Obsah: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Psycholog ve zdravotnictví – PSYCHOTERAPIE 2. Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období říjen – prosinec 2019 3. Cenový předpis […]

29. 1. 2020 Zobrazit věstník »

Zobrazeno 10 z celkem 248 záznamů