S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstníky

Věstník č. 13/2021

Obsah věstníku č. 13/2021 1. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO ZAVEDENÍ INTERNÍHO SYSTÉMU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB 2a. CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2022/CAU ZE DNE 27. ŘÍJNA 2021 O […]

30. 11. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 12/2021

Obsah Věstníku č. 12/2021 1. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO SPECIALIZAČNÍ OBORY LÉKAŘŮ VE VĚCI ZAPOČÍTÁNÍ PRAXE NA PRACOVIŠTI POSKYTUJÍCÍM VŠECHNY TYPY LŮŽKOVÉ PÉČE O PACIENTY S ONEMOCNĚNÍM […]

27. 10. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 11/2021

Obsah Věstníku č. 11/2021 1. OZNÁMENÍ o vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2021  2. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO NÁSTAVBOVÉ OBORY LÉKAŘŮ ALGEZIOLOGIE, DĚTSKÁ ONKOLOGIE A HEMATOLOGIE,  GERONTOPSYCHIATRIE, […]

24. 9. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 10/2021

Obsah Věstníku č. 10/2021 Doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv 2021 Seznam center vysoce specializované cerebrovaskulární péče Seznam center vysoce specializované péče o pacienty s iktem Indikátory kvality poskytované zdravotní péče […]

27. 8. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 9/2021

Obsah Věstníku č. 9/2021 Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období duben – červen 2021 Seznam esenciálních antiinfektiv pro ČR 2021 Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání […]

23. 7. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 8/2021

Obsah Věstníku č. 8/2021 1. Standard služeb poskytovaných v Centrech duševního zdraví (CDZ) pro osoby se závažným chronickým duševním onemocněním (SMI) 2. Oznámení ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o […]

30. 6. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 7/2021

Obsah Věstníku č. 7/2021 Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 2/2021/CAU ze dne 4. června 2021, kterým se mění cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU, ze dne 24. listopadu 2020, o regulaci cen […]


Věstník č. 6/2021

Obsah Věstníku č. 6/2021 Koncepce ošetřovatelství Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů […]

25. 5. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 5/2021

Obsah Věstníku č. 5/2021 Informace týkající se vzdělávacích programů pro nástavbové obory lékařů angiologie, dětská kardiologie, dětská urologie,  psychosomatika a úrazová chirurgie      1a. Vzdělávací program nástavbového oboru Angiologie      1b. […]

29. 4. 2021 Zobrazit věstník »

Věstník č. 4/2021

Obsah Věstníku č. 4/2021 Zásady systému klinických auditů, jejich provádění a hodnocení Seznam center vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče a center vysoce specializované kardiovaskulární péče

31. 3. 2021 Zobrazit věstník »

Zobrazeno 10 z celkem 265 záznamů