Věstníky

Věstník 16/2023

Obsah věstníku č. 16/2023 1. CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2024/CAU 2. Metodické doporučení pro bezpečný provoz interaktivních městských vodních prvků, vodních hřišť a parků  3. Metodické doporučení pro hygienické požadavky […]

30. 11. 2023 Zobrazit věstník »

Věstník 15/2023

Obsah věstníku č. 15/2023 1. Podmínky akreditace pracovišť pro MRI prostaty v rámci programu časného záchytu 2. Výzva k podání žádosti o udělení statutu CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ HEMATOONKOLOGICKÉ PÉČE PRO […]

20. 11. 2023 Zobrazit věstník »

Věstník 14/2023

Obsah věstníku č. 14/2023 1. HOJENÍ RAN – vzdělávací program specializačního vzdělávání pro všeobecné sestry 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období ČERVENEC–ZÁŘÍ 2023 3. METODICKÝ NÁVOD pro […]

25. 10. 2023 Zobrazit věstník »

Věstník 13/2023

Obsah věstníku č. 13/2023 1. Vzdělávací program nástavbového oboru ORÁLNÍ MEDICÍNA 2. OŠETŘOVATELSKÁ PEDIATRICKÁ PÉČE V KLINICKÝCH OBORECH, vzdělávací program specializačního vzdělávání pro DĚTSKÉ SESTRY 3. Metodika pro zajištění realizace […]

26. 9. 2023 Zobrazit věstník »

Věstník 12/2023

Obsah věstníku č. 12/2023 1. OZNÁMENÍ o vydání Českého lékopisu 2023  2. Úpravy vzdělávacího programu specializačního oboru soudní lékařství 3. Úpravy vzdělávacího programu specializačního oboru lékařská mikrobiologie 4. Cenový předpis […]

11. 9. 2023 Zobrazit věstník »

Věstník 11/2023

Obsah věstníku č. 11/2023 1a. Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání chronického onemocnění bederní páteře z dlouhodobého přetěžování těžkou fyzickou prací jako nemoci z povolání 1b. […]

10. 8. 2023 Zobrazit věstník »

Věstník 10/2023

Obsah věstníku č. 10/2023 1. Oprava ve vzdělávacím programu specializačního oboru klinická biochemie – vlastní specializovaný výcvik, zveřejněném ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 11, Prosinec 2018 2. Specifické léčebné programy […]

17. 7. 2023 Zobrazit věstník »

Věstník 9/2023

Obsah věstníku č. 9/2023 1. Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii – vzdělávací program specializačního vzdělávání pro všeobecné sestry nebo dětské sestry 2. Vzdělávací program nástavbového oboru FONIATRIE 3. Upravené […]

30. 6. 2023 Zobrazit věstník »

Věstník 8/2023

Obsah věstníku č. 8/2023 1. Výzva k podání žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované péče o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu–pedaudiologické centrum 2. Cenový předpis 2/2023/CAU Ministerstva zdravotnictví […]

15. 6. 2023 Zobrazit věstník »

Věstník 7/2023

Obsah věstníku č. 7/2023 1. Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 8/2017 bod č. 2 – aprobační zkouška zubního lékaře 2. Oznámení změny ve Věstníku MZ částka 9/2017 bod č. […]

31. 5. 2023 Zobrazit věstník »

Zobrazeno 10 z celkem 297 záznamů