S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

JUDr. Radek Policar – náměstek pro legislativu a právo

Vytvořeno: 9. 3. 2018 Poslední aktualizace: 1. 7. 2021


JUDr. Radek Policar
je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 2000 do r. 2004 pracoval jako právník ve Fakultní nemocnici Brno. V období 2004–2015 působil v brněnském Masarykově onkologickém ústavu nejprve jako vedoucí právního úseku, od roku 2008 jako náměstek pro právní služby a personalistiku, 2010–2014 též jako zástupce ředitele. V letech 2013–2014 byl také přednostou Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Od června 2015 je náměstkem ministra zdravotnictví pro legislativu a právo.

Je autorem publikace Zdravotnická dokumentace v praxi, Grada Publishing, 2010, spoluautorem učebnice medicínského práva (Medicínské právo, C. H. Beck, 2011) a autorem řady odborných článků. Ve své lektorské činnosti se dlouhá léta věnuje všem tématům v rámci zdravotnického práva, včetně právní regulace veřejného zdravotního pojištění, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, eHealth či biomedicínského výzkumu. Dále se věnuje také pracovnímu právu a managementu (zejména řízení lidských zdrojů), veřejným zakázkám, ochraně soukromí, řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví. Podílí se na organizaci medicínsko-právních konferencí v České republice.

Radek Policar je členem Rady vlády pro lidská práva a Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Je předsedou kontrolní rady Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky. Je členem správní rady Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Rovněž je členem Executive Committee, The Czech Republic Unit of the UNESCO International Network in Bioethics.