S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Změna výše regulačního poplatku od 1.12. 2011

Vytvořeno: 25. 10. 2011 Poslední aktualizace: 25. 10. 2011

Dnem 1. 12. 2011 nabude účinnosti zákon č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dojde mimo jiné ke změně výše regulačního poplatku za jeden den hospitalizace ze 60 Kč na 100 Kč.

Pokud hospitalizace pacienta započne před účinností citovaného zákona a bude pokračovat i po 1. 12. 2011, měl by být účtován regulační poplatek podle příkladů uvedených níže.  
K otázce, v jaké výši má být účtován regulační poplatek první a poslední den hospitalizace, který se počítá jako jeden den, Ministerstvo zastává názor, že by měla být účtována sazba, která byla platná v den přijetí pacienta k hospitalizaci, tj. ve výši 60 Kč.

 

první
den hospitalizace
poslední
den hospitalizace
reg.
poplatek 60 Kč
reg.
poplatek 100 Kč
reg.
poplatek celkem
25. 11. 2011
1. 12. 2011
6 x 60 Kč
0 Kč
360,00 Kč
25. 11. 2011
5. 12. 2011
6 x 60 Kč
4 x 100 Kč
760,00 Kč
30. 11. 2011
1. 12. 2011
1 x 60 Kč
0 Kč
60,00 Kč
30. 11. 2011
5. 12. 2011
1 x 60 Kč
4 x 100 Kč
460,00 Kč