S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 11. 1. 2017 Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Závěrečná zpráva o realizaci projektu v rámci programu Ministerstva zdravotnictví Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví pro rok 2016 (dále jen Závěrečná zpráva) je předkládána poskytovateli dotace v souladu s Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na program „Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví pro rok 2016“ pro rok 2016 (dále jen Metodika) a příslušným Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2016 (dále jen Rozhodnutí) a Podmínkami přidělení dotace, pro použití dotace, vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a vypořádání se státním rozpočtem dle níže uvedené tabulky.

Závěrečnou zprávu v příloze je třeba odeslat ve 2 písemných vyhotoveních a současně na elektronickém nosiči v termínu do 15. 2. 2017 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, oddělení koncepcí a strategií, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Přílohy