S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Závěrečná evaluační zpráva projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší

Vytvořeno: 29. 11. 2022 Poslední aktualizace: 29. 11. 2022

Závěrečná evaluační zpráva projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší navazuje na Vstupní evaluační zprávu a Procesní evaluační zprávu.

Závěrečná evaluační zpráva projektu shrnuje základní zjištění z procesní evaluace a představuje výsledky dopadové evaluace. Hlavním výstupem zprávy je prokázaná finanční úspora v důsledku pravidelné zdravotní prevence u skupiny obyvatel bez přístřeší. Dále byly zjištěny pozitivní efekty spolupráce se zařízeními sociální služby. Model pilotních ordinací byl doporučen k realizaci i v dalších krajích ČR.

Předkládaná Závěrečná evaluační zpráva vznikla v rámci projektu Zvýšení dostupnosti a vytvoření možností zdravotní péče pro osoby bez přístřeší” registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009641.

Projekt byl realizován Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost a spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

Přílohy