S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Závěrečná evaluační zpráva CDZ III

Vytvořeno: 10. 6. 2022 Poslední aktualizace: 10. 6. 2022

Závěrečná evaluační zpráva projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III navazuje na Vstupní evaluační zprávu a Průběžnou evaluační zprávu.

Závěrečná evaluační zpráva projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III shrnuje základní zjištění z procesní evaluace a představuje výsledky dopadové evaluace.

Hlavním zjištěním zprávy je, že centra, která vznikla za podpory Operačního programu Zaměstnanost splnila ve svých pilotních provozech cíl projektu, kterým bylo poskytovat osobám se závažným duševním onemocněním komplexní podporu. Přispěla k deinstitucionalizaci, rozvinula mezioborovou spolupráci a přispěla svou činností k sociálnímu začleňování osob s duševním onemocněním do běžné společnosti.

Předkládaná Závěrečná evaluační zpráva vznikla v rámci projektu Podpora vzniku Center duševního zdraví III (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646), který vychází ze Strategie reformy psychiatrické péče a byl realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu.

Přílohy