S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Závazný pokyn pro příjemce č. 1

Vytvořeno: 9. 3. 2009 Poslední aktualizace: 9. 3. 2009

Zprostředkující subjekt oblasti intervence 3.2 IOP Ministerstvo zdravotnictví  vydává k 4. březnu 2009 Závazný pokyn pro příjemce č. 1, který aktualizuje Příručku pro žadatele a příjemce, verze 1.1. Jedná se o oblast zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, oblast monitorování projektu a financování. 
 
V příloze závazného pokynu č. 1 naleznete:  • Příloha 1: Zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU
  • Příloha 2: Monitorování projektu
  • Příloha 3a: Tabulka pro sledování indikátorů: „Standardy technické a  přístrojové vybavenosti onkologických center (KOC)“
  • Příloha 3b: Tabulka pro sledování indikátorů: „Standardy technické a  přístrojové vybavenosti Traumatologického centra (pro dospělé) a Dětského tramatologického centra (DTC)“
  • Příloha 4: Financování  

Další dokumentaci, vztahující se k první výzvě 3.2 IOP naleznete zde 


 

Přílohy