S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Závazný pokyn pro příjemce č. 1

Vytvořeno: 9. 3. 2009 Poslední aktualizace: 9. 3. 2009

Zprostředkující subjekt oblasti intervence 3.2 IOP Ministerstvo zdravotnictví  vydává k 4. březnu 2009 Závazný pokyn pro příjemce č. 1, který aktualizuje Příručku pro žadatele a příjemce, verze 1.1. Jedná se o oblast zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, oblast monitorování projektu a financování. 
 
V příloze závazného pokynu č. 1 naleznete:  • Příloha 1: Zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU
  • Příloha 2: Monitorování projektu
  • Příloha 3a: Tabulka pro sledování indikátorů: „Standardy technické a  přístrojové vybavenosti onkologických center (KOC)“
  • Příloha 3b: Tabulka pro sledování indikátorů: „Standardy technické a  přístrojové vybavenosti Traumatologického centra (pro dospělé) a Dětského tramatologického centra (DTC)“
  • Příloha 4: Financování  

Další dokumentaci, vztahující se k první výzvě 3.2 IOP naleznete zde 


 

Přílohy