S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Závazný pokyn č. 4 k PPŽP pro 5. výzvu

Vytvořeno: 31. 8. 2011 Poslední aktualizace: 31. 8. 2011

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 30. srpna 2011 aktualizována Závazným pokynem č. 4. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je stanovení postupu pro příjemce v případě, že vůči svému dodavateli v rámci projektu uplatnil smluvní pokutu či sankci za dodání plnění veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení pořizovacích nákladů a tím i způsobilých výdajů projektu.

Postup rozšiřuje informace uvedené v kapitole E. 2 Povinnosti příjemce v Příručce pro příjemce a žadatele pro 5. výzvu.