S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Závazný pokyn č. 2 pro první výzvu IOP

Vytvořeno: 25. 11. 2009 Poslední aktualizace: 25. 11. 2009

Poskytovatel dotace MZd vydal dne 25.11.2009 Závazný pokyn č. 2, který platí pro příjemce z první výzvy. Závazným pokynem je především aktualizována příloha č. 10.1 Příručky pro žadatele a příjemce – Pokyny k vyplnění monitorovací zprávy, hlášení a žádosti o platbu. Dále je aktualizována finanční část a to zejména o povinnosti uvádět na kopie faktur, které budou součástí žádostí o platbu, potvrzení „kopie souhlasí s originálem“ a podpis odpovědného pracovníka a další povinnosti.


Závazný pokyn je k dispozici ke stažení zde.