S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Závazný pokyn č. 2 pro první výzvu IOP

Vytvořeno: 25. 11. 2009 Poslední aktualizace: 25. 11. 2009

Poskytovatel dotace MZd vydal dne 25.11.2009 Závazný pokyn č. 2, který platí pro příjemce z první výzvy. Závazným pokynem je především aktualizována příloha č. 10.1 Příručky pro žadatele a příjemce – Pokyny k vyplnění monitorovací zprávy, hlášení a žádosti o platbu. Dále je aktualizována finanční část a to zejména o povinnosti uvádět na kopie faktur, které budou součástí žádostí o platbu, potvrzení „kopie souhlasí s originálem“ a podpis odpovědného pracovníka a další povinnosti.


Závazný pokyn je k dispozici ke stažení zde.