Závazný pokyn č. 1 ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.2 Národního plánu obnovy pro 8. výzvu

Vytvořeno: 8. 6. 2023 Poslední aktualizace: 11. 1. 2024

Ministerstvo zdravotnictví, uveřejňuje 1. Závazný pokyn ke Specifickým pravidlům pro žadatele a příjemce komponent 6.2 Národního plánu obnovy pro 8. výzvu (NPO).

Předmětem závazného pokynu je doplnění informace k oprávněnosti žadatelů, k povinné příloze Žádosti o poskytnutí dotace a kritéria oprávněnosti žadatelů.

Přílohy