Závazný pokyn č.1 k PPŽP pro 8. výzvu

Vytvořeno: 25. 1. 2011 Poslední aktualizace: 25. 1. 2011

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 24. ledna 2011 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Závazný pokyn opravuje text Příručky pro žadatele a příjemce v části Indikátory, přílohu č. 1.1 Postup pro vyplnění Žádosti a přílohu č. 4.1 vyplnění MZ MH a zŽoP v IS Benefit7 

Přílohy