S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví 19.2.2019

Vytvořeno: 21. 2. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

V úterý 19. února se za účasti Mgr. Alice Strnadové, MBA, ředitelky Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestry ČR, uskutečnilo již 7. zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví. Na zasedání se projednávaly úkoly z předchozího zasedání, zejména dokončení a zveřejnění seznamu nemocničních kaplanů na webu MZ – portálu poradních orgánů. Rada dále vzala na vědomí rezignaci členky Rady, paní Mgr. Magdalény Solárové, Ph.D., seznámila se s žádostí pana prof. Ing. Jindřicha Cigánka, CSc., a byla informována o dopisu pana MUDr. Kopeckého z Centra podpůrné a paliativní péče VFN Praha. Další jednání Rady bylo naplánováno na 16. dubna 2019.