S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví 11.9.2018

Vytvořeno: 13. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

V úterý dne 11. září zahájila paní ředitelka Mgr. Alice Strnadová, MBA, hlavní sestra ČR 5. zasedání Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví. Na programu zasedání byla mimo jiné volba nového předsedy a místopředsedy či prezentace portálu poradních orgánů Ministerstva zdravotnictví. Ke stěžejním bodům programu patřilo zejména kurikulum Obsah a standardy kurzu Nemocniční kaplan, které Rada přijala a vyhlásila jej zveřejněním na zmíněném portálu poradních orgánů. Dále bod týkající se seznamu nemocničních kaplanů, kteří svou kvalifikací naplňují podmínky stanovené Metodickým pokynem o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Do jednání také přišlo téma projektu Podpora paliativní péče. Další jednání Rady je naplánováno na 11. prosince 2018.