S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Zásady spolupráce Ministerstva zdravotnictví a krajských úřadů

Vytvořeno: 25. 7. 2018 Poslední aktualizace: 15. 7. 2020

Vážení zástupci krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy,

velice si vážíme Vaší spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví, která je nyní centralizována na oddělení kvality zdravotních služeb, odboru zdravotní péče. Jelikož si plně uvědomujeme náročnost a důležitost této spolupráce, je naším cílem ji co nejvíce usnadnit a ztransparentnit pro obě strany. Proto si Vás touto cestou dovolujeme seznámit s níže uvedeným postupem, o jehož dodržování bychom Vás rádi požádali při vznášení dotazů na Ministerstvo zdravotnictví.

Cílem je rychlejší a efektivní zpracování dotazu věcně příslušným odborem / oddělením MZ. Aby totiž mohla být vaše žádost / dotaz zpracována komplexně, často je nutné požádat o spolupráci i jiné úseky MZ.

Postup:   

V případě, že krajský úřad obdrží jakýkoli dotaz, podnět apod., pro jehož zpracování / vyřízení je nezbytné vyjádření / stanovisko Ministerstvo zdravotnictví, žádáme Vás o dodržení následujícího:

Pokud tomu nebrání zvláště závažné okolnosti, prosíme, aby součástí žádosti o zpracování stanoviska MZ bylo:

  • stanovisko právního odboru / oddělení Vašeho úřadu,
  • odborné zhodnocení věcně příslušného odboru / oddělení,
  • konkrétní specifikaci dotazu – tzn. jaké konkrétní oblasti se dotaz týká – např.
    • o jako zdravotní službu se jedná v intenci § 2 zákona č. 372/2011 Sb.
    • věcné a technické požadavky
    • apod.
  • popř. okruh otázek, které má stanovisko MZ obsáhnout.

Děkujeme za spolupráci.