S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Základní informace

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012

Vyspělé zdravotnictví na vysoké odborné úrovni je velmi nákladné a je nezbytné dbát na to, aby byl každý cizinec řádně pojištěn tak, aby v případě onemocnění nebo úrazu nenastaly problémy spojené s úhradou péče.

Platné právní předpisy, které jsou zdrojem zde uvedených informací:

 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění.
 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (zákon o zdravotních službách)
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
 • zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění
 • zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, v platném znění
 • zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů