Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

Vytvořeno: 11. 2. 2019 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí. Přehled vyloučených žádostí  uveřejněn v jednotlivých přílohách dle oborů. Proti vyloučení žádosti lze do 5ti dnů od zveřejnění na adresu ministerstva podat námitku.

Přílohy