Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa 2014

Vytvořeno: 13. 2. 2014 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce dotace o způsobu oznámení případných změn v průběhu dotačního programu „Rezidenční místa“. Příjemce dotace o této skutečnosti uvědomí Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím administrátora nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly.

Ministerstvo zdravotnictví posoudí změny a vydá stanovisko formou změnového Rozhodnutí nebo Oznámení o akceptování / neakceptování změny.

Přílohy