S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Žádost o přidání nové položky do číselníku seznamu zdravotních výkonů

Vytvořeno: 12. 1. 2016 Poslední aktualizace: 12. 1. 2016

Žádost slouží k zajištění doplnění nové položky (přístroj, přímo spotřebovaný materiál, přímo spotřebovaný léčivý přípravek, zvlášť účtovaný materiál, zvlášť účtovaný léčivý přípravek) do zdravotního výkonu, která dosud není v číselníku seznamu zdravotních výkonů. Žádost se přikládá společně s návrhem registračního listu zdravotního výkonu, který je dostupný na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vzor-navrhu-registracniho-listu-zdravotniho-vykonu_11253_998_3.html. Doplnění do číselníků (po kontrole a schválení Pracovní skupinou k SZV MZ) provede správce databáze seznamu zdravotních výkonů.

Přílohy