S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vzor návrhu registračního listu zdravotního výkonu

Vytvořeno: 12. 1. 2016 Poslední aktualizace: 12. 1. 2016

Návrh nového zdravotního výkonu, změnu stávajícího zdravotního výkonu, popř. zrušení zdravotního výkonu se podává prostřednictvím elektronické aplikace Databáze zdravoních výkonů, kterou naleznete zde: https://szv.mzcr.cz/

 

 

Přílohy