S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k předkládání žádostí o grant na individuální projekty do Aktivity II. „Péče o děti“

Vytvořeno: 24. 6. 2014 Poslední aktualizace: 24. 6. 2014

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Partnerem programu vyhlásilo dne 12. června 2014 výzvu k předkládání žádostí o grant na individuální projekty z Norských fondů v rámci programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, aktivity II. Péče o děti.

Alokovaná částka pro výzvu pro aktivitu II. je 111 569 293 CZK, tj. 4 210 162 EUR. Alokace pro tuto výzvu je v rámci aktivity II indikativně rozdělena do dvou sub-aktivit:

– Alokace sub-aktivity II.a Prevence dětských úrazů je: 55 784 646 CZK (2 105 081 EUR).

– Alokace sub-aktivity II.b Prevence následků onemocnění a zdravotních problémů v dětském věku je: 55 784 647 CZK (2 105 081 EUR).

Globálním cílem této oblasti je zlepšení zdravotního stavu dětské populace prostřednictvím prevence. Obě aktivity jsou zaměřeny na podporu preventivních aktivit, a to jak na primární (dětské úrazy), tak na sekundární a terciární (dětské úrazy, předcházení následkům zdravoních problémů).

Oprávnění žadatelé

Oprávnění žadatelé pro Aktivitu II.a:

  Poskytovatelé specializované a superspecializované dětské traumatologické péče vedené ve věstníku Ministerstva zdravotnictví (věstník MZ ČR, částka 6/2008).

Oprávnění žadatelé pro Aktivitu II.b:

  Poskytovatelé navazující dispenzární péče v návaznosti na perinatologická centra stanovené věstníkem Ministerstva zdravotnictví (věstník MZ ČR, částka 2/2014).

Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, soukromá i veřejná, komerční či nekomerční, příp. nestátní nezisková organizace, založené/zřízené v souladu s legislativou České republiky.

 

Žádosti bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR do 15. 8. 2014 / 16:00 hod.

Dokumenty k výzvě a bližší informace naleznete zde.