S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022

Vytvořeno: 15. 10. 2021 Poslední aktualizace: 2. 12. 2022

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022.

Žádosti o dotaci lze podávat od 15. října do 19. listopadu 2021 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Do tohoto dotačního programu se mohou hlásit kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a hl. m. Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem programu pro rok 2022 je zabezpečit poskytování sociální části již existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a podpořit další rozvoj sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v jednotlivých krajích a hl. m. Praze.

Přílohy