S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022

Vytvořeno: 15. 10. 2021 Poslední aktualizace: 16. 10. 2021

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022.

Žádosti o dotaci lze podávat od 15. října do 19. listopadu 2021 (včetně) způsobem uvedeným ve výzvě dotačního programu.

Do tohoto dotačního programu se mohou hlásit kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a hl. m. Praha podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem programu pro rok 2022 je zabezpečit poskytování sociální části již existujících zdravotně-sociálních služeb v oblasti duševního zdraví a podpořit další rozvoj sítě služeb pro lidi s duševním onemocněním v jednotlivých krajích a hl. m. Praze.

Přílohy