S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2014

Vytvořeno: 17. 12. 2013 Poslední aktualizace: 17. 12. 2013

 

Čj.:46173/2013/SOZ

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2014.

Do výše uvedeného výběrového řízení bylo pro rok 2014 předloženo celkem 54 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen Žádostí), z toho 43 Žádostí splnilo veškeré požadavky stanovené schválenou Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2014, a proto byly zařazeny do výběrového řízení a Komisí Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů podpory zdraví (dále jen Komise) posuzovány.
11 předložených Žádostí bylo pro formální nedostatky vyřazeno (Tabulka č. 3_Žádosti vyřazeny pro  formální nedostatky).

Porada vedení Ministerstva zdravotnictví, na základě návrhu Komise, doporučila panu ministrovi k finanční podpoře celkem 30 Žádostí (Tabulka č. 1_Žádosti doporučené k podpoře) a 13 Žádostí k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Žádosti nedoporučené k podpoře). Zda všech 30 doporučených Žádostí bude podpořeno, závisí na výši finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu na tento dotační program. V případě, že přidělené finanční prostředky budou nižší, než bylo nárokováno, může dojít k redukci počtu Žádostí doporučených k finanční podpoře, což bude známo po schválení státního rozpočtu, rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a přidělení finančních prostředků na výše uvedený dotační program. Následně na webových stránkách MZ bude zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky, včetně konkretizace v jednotlivých položkách. Na tuto dotaci není právní nárok.

Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu podpory zdraví pro rok 2014 včetně přílohy poskytovatel dotace (tzn. MZ) zašle avízo o uvolnění dotačních prostředků dle specifikace v příloze  Rozhodnutí.

Přílohy