S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky veřejné soutěže o podnájem nebytových prostor v Pacientském hubu

Vytvořeno: 7. 3. 2022 Poslední aktualizace: 7. 3. 2022

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje výsledky veřejné soutěže na výběr podnájemce do nebytových prostor v rámci projektu Pacientský hub, projektu Ministerstva zdravotnictví České republiky, reg. číslo ZD‑PDP3-001, financovaného z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska 2014‑2021 z programu Zdraví.

Předmětem veřejné soutěže je podnájem nebytových prostor v Pacientském hubu na adrese U Vršovického nádraží 30, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Účastníci mohli své nabídky zasílat do 16. 12. 2021.

Hodnotící komise v jednokolovém řízení, které se konalo 6. 1. 2022, pečlivě posoudila nabídky účastníků soutěže na základě kritérií uvedených ve výzvě, a zvolila vítěze soutěže, kterými se stali Storyhunters, s. r. o., Boží Dar 111, 362 62 Boží Dar. 

Vítězové veřejné soutěže byli vyzváni k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené s pronajímatelem, kterým je městská část Praha 10. Zbývající místnosti zůstávají v tuto chvíli neobsazené. Na jaře 2022 bude vyhlášeno třetí kolo soutěže, kterého se nevybraní zájemci mohou opět zúčastnit.