S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Výsledky hodnocení formálních náležitostí Žádostí IGA MZ

Vytvořeno: 8. 4. 2010 Poslední aktualizace: 8. 4. 2010

Výsledky hodnocení formálních náležitostí Žádostí IGA MZ, na léta 2010 – 2015, Oborovými komisemi (OK)


Jedná se o II. část hodnocení podaných Žádostí příslušnou Oborovou komisí (dle bodu 5.1.4. Zadávací dokumentace).


 


Uchazeč má právo vyžádat si do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu (dle bodu 5.1.2. zadávací dokumentace) na sekretariátu IGA MZ na e-mailové adrese: veda@mzcr.cz odůvodně(do předmětu zprávy uveďte: Odůvodnění – formální hodnocení), které mu bude obratem zasláno.


Má rovněž právo do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledku doručit námitky proti rozhodnutí Oborové komise, a to na e-mailovou adresu viz výše.


  


Komise přezkoumá námitky a svá stanoviska postoupí ministryni zdravotnictví ke konečnému rozhodnutí. O jeho výsledku bude uchazeč vyrozuměn a v případe změny původního rozhodnutí bude změna provedena i v seznamu Žádostí, které byly postoupeny k dalšímu odbornému hodnocení zveřejněném na webových stránkách ministerstva.


Přílohy