S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Výsledky 3. výzvy dle výstupů z jednání Výběrové komise IOP ze dne 23. 9. 2009

Vytvořeno: 23. 9. 2009 Poslední aktualizace: 23. 9. 2009

Dne 23. 9. 2009 zasedala Výběrová komise IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, NNO.


Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 3. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.


Výběrová komise IOP doporučila k financování 14 projektů v celkové výši 857 319 000 Kč, z původních 16 zaregistrovaných.


V příloze č. 1  je uveden Seznam doporučených/nedoporučených projektů k financování.

Přílohy