S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky

Vytvořeno: 6. 4. 2021 Poslední aktualizace: 14. 5. 2021

V souvislosti s ustanovením § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na zveřejněný seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Námitky byly předloženy v řádném termínu.

Jednotlivé přílohy jsou doplněny o konkrétní obor, důvod vyloučení a následné stanovisko MZ.

Žádosti, které splnily formální náležitosti, předloží ministerstvo bezodkladně k odbornému hodnocení akreditační komisi.

Přílohy