Vyhlášení výzvy č. 19 pro oblast intervence 3.2 IOP pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 14. 1. 2015 Poslední aktualizace: 14. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 14.1.2015 devatenáctou výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.

Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících onkologickou péči.

Bližší informace o výzvě naleznete zde.