S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vyhlášení výzvy č. 18 pro oblast intervence 3.2 IOP pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 20. 12. 2013 Poslední aktualizace: 20. 12. 2013

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 20. prosince 2013 osmnáctou výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2a Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.

Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národní sítě specializovaných pracovišť zajišťujících traumatologickou péči (traumacentra pro dospělé, traumacentra pro děti a dorost, popáleninová centra).

Bližší informace o výzvě naleznete zde .