S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Vyhlášení výzvy č. 13 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 15. 11. 2012 Poslední aktualizace: 15. 11. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 15. listopadu 2012 třináctou výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Výzva je zaměřena na podporu specializovaných pracovišť cerebrovaskulární a kardiovaskulární péče, které byly nově zařazeny do věstníku upravujícího síť specializovaných pracovišť nebo ty, kterým nebyla poskytnuta dotace v rámci předchozí výzvy zaměřené na podporu těchto sítí. Bližší informace o výzvě naleznete zde.