S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyhlášení výzvy č. 13 pro oblast intervence 3.2 IOP, pro aktivitu/operaci 3.2a

Vytvořeno: 15. 11. 2012 Poslední aktualizace: 15. 11. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 15. listopadu 2012 třináctou výzvu pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví Integrovaného operačního programu, pro aktivitu/operaci 3.2a Modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí. Výzva je zaměřena na podporu specializovaných pracovišť cerebrovaskulární a kardiovaskulární péče, které byly nově zařazeny do věstníku upravujícího síť specializovaných pracovišť nebo ty, kterým nebyla poskytnuta dotace v rámci předchozí výzvy zaměřené na podporu těchto sítí. Bližší informace o výzvě naleznete zde.