S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vyhlášení Doplňkové výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí grantu v rámci malých grantových schémat Programu CZ11

Vytvořeno: 23. 9. 2015 Poslední aktualizace: 23. 9. 2015

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkovatel malých grantových schémat v rámci Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ vyhlásilo dne 23. září 2015 výzvu k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity. Žádosti lze podávat do Aktivity I. „Psychiatrická péče‘“ a do Aktivity II. „Péče o děti“.

Oprávněnými žadateli jsou výhradně příjemci grantu sub-projektů v Programu CZ11 podpořených ve výzvě pro malá grantová schémata, která byla vyhlášena 15. 10. 2014.

Uzávěrka pro předkládání žádostí je 2. listopadu 2015 v 15:00 hod.

Více informací o výzvě naleznete v přiložených dokumentech.

Přílohy