Věstník č. 6/2020

Vytvořeno: 14. 5. 2020 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Seznam center vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózou a neuromyelitis optic
  2. Centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc
  3. Seznam center vysoce specializované onkourologické péče
  4. Seznam subjektů, kterým byl pro rok 2019 vydán Ministerstvem zdravotnictví souhlas s distribucí transfuzních přípravků nebo suroviny pro další výrobu uskutečňovanou mezi Českou republikou a jiným členským státem a jejich vývozem do třetí země nebo dovozem ze třetí země ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění
  5. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání ADIKTOLOG
  6. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 8/2020/CAU ze dne 14. května 2020

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?