Věstník č. 5/2019

Vytvořeno: 29. 5. 2019 Poslední aktualizace: 6. 6. 2022

Obsah:

  1. Metodické doporučení k obsahu smlouvy o klinickém hodnocení humánních léčivých přípravků
  2. Zrušení výnosu Ministerstva zdravotnictví o sběru mateřského mléka
  3. Metodický pokyn, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí
  4. Centra vysoce specializované onkourologické péče
  5. Vzdělávací programy – vlastní specializovaný výcvik specializačních oborů: Dětská a dorostová psychiatrie, Neurologie, Psychiatrie
  6. Triáž popálených dospělých a dětí
  7. Cenový předpis o regulaci cen zdravotnických prostředků

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?