Věstník č. 4/2018

Vytvořeno: 20. 4. 2018 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

1.   Metodické doporučení pro poskytovatele lůžkové péče k omezení volného pohybu pacienta a používání omezovacích prostředků u pacienta

2.   Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období LEDEN – BŘEZEN 2018

3.   Seznam subjektů, kterým byl pro rok 2017 vydán souhlas s distribucí transfuzních přípravků nebo suroviny pro další výrobu uskutečňovanou mezi Českou republikou a jiným členským státem a jejich vývozem do třetí země nebo dovozem ze třetí země

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?