Věstník č. 2/2018

Vytvořeno: 28. 2. 2018 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

1.   Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

2.   Vzdělávací program odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky uchazeče o uznání způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře

3.   Oprava Věstníku MZ č.1/2018

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?