S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník č. 14/2020

Vytvořeno: 17. 12. 2020 Poslední aktualizace: 17. 12. 2020

Obsah Věstníku č. 14/2020

1. Národní radiologické standardy – radioterapie protonovým svazkem
2. Národní ošetřovatelský postup
Péče o kůži a pupeční pahýl novorozence
3. Informace o změně ve vedení Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci
4. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2021/CAU
5. Metodika sběru a vyplňování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy
6a. Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví
Rezidenční místa na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2021
6b. Nelékařské obory vyhlášené pro rok 2021
6c. Metodiku pro příjemce dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví
Rezidenční místa na realizaci projektů podpor specializačního vzdělávání v nelékařských oborech 2021
7. Dotační program Ministerstva zdravotnictví
Rezidenční místa pro lékařské obory pro rok 2021 – program č.1
Metodika pro žadatele a výzva k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu
8. Dotační program Ministerstva zdravotnictví
Rezidenční místa pro lékařské obory pro rok 2021 – program č. 2
Metodika pro žadatele a výzva k podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?