Věstník č. 13/2021

Vytvořeno: 30. 11. 2021 Poslední aktualizace: 30. 11. 2021

Obsah věstníku č. 13/2021

1. MINIMÁLNÍ POŽADAVKY PRO ZAVEDENÍ INTERNÍHO SYSTÉMU HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

2a. CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2022/CAU ZE DNE 27. ŘÍJNA 2021 O REGULACI CEN POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, STANOVENÍ MAXIMÁLNÍCH CEN ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ZUBNÍMI LÉKAŘI HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ

2b. Metodika cenotvorby zdravotních služeb regulovaných věcným usměrňováním cen a informace k výkonu cenové kontroly 

3. Oznámení o změně vedení Národní referenční laboratoře (NRL) pro experimentální imunotoxikologii

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?