S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Věstník č. 1/2016

Vytvořeno: 8. 1. 2016 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru MIKROBIOLOGIE
  2. Dotační program ministerstva zdravotnictví – REZIDENČNÍ MÍSTA – metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo – nelékařské obory pro rok 2016
  3. Příloha č. 1 k žádosti o poskytnutí dotace RM 2016
  4. Seznam center vysoce specializované zdravotní péče v Onkogynekologii
  5. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?