S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 9/2000

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

5. Metodický návod Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva obrany k postupu při hrazení zdravotních výkonů pro potřeby odvodního a přezkumného řízení při použití Seznamu výkonů s bodovými hodnotami

Zprávy a sdělení

1. Zveřejnění vydaných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků, jejich změny, prodloužení a zrušení a povolení výjimek v roce 1999 (část V.)

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

3. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?