S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 11/2003

Vytvořeno: 14. 3. 2008 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

ZPRÁVY A SDĚLENÍ

„Indikační kritéria pro zobrazovací metody“ – upravený český překlad dokumentu schváleného v roce 2000 Evropskou komisí a experty reprezentujícími evropskou radiologii a nukleární medicínu.

Vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, Radiologickou společností a Českou společností nukleární medicíny ČLS JEP, na základě smlouvy s ES/Evropskou komisí č. LP-025-CS ze dne 16.6.2003

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?