Věstník 1/2024

Vytvořeno: 31. 1. 2024 Poslední aktualizace: 31. 1. 2024
Obsah Věstníku č. 1/2024
1. Metodický pokyn MZ – Proces tvorby sítě center vysoce specializované zdravotní péče a hodnocení kvality zdravotní péče v centrech vysoce specializované zdravotní péče
2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období říjen–prosinec 2023
3. Informace týkající se úpravy vzdělávacích programů specializačních oborů a nástavbových oborů lékařů, zubních lékařů a farmaceutů ve věci zrušení stanovené délky platnosti vybraných teoretických kurzů
4. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 
5. Výzva k podání žádosti o udělení statutu Centra vysoce specializované spondylochirugické péče, doplňující 2. kolo 
6. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 4/2024/OLZP, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?