S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Věstník 1/2000

Vytvořeno: 27. 10. 2009 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Metodická opatření

1. Program surveillance legionelóz

2. Odborná pomoc nižším orgánům hygienické služby a jednotný postup při provádění hygienického dozoru nad ochranou zdraví při práci

3. Používání vzorů povinných hlášení v roce 2000

Zprávy a sdělení

1. Nový seznam osob oprávněných zneškodňovat nepoužitelná léčiva – doplnění

2. Průběžná informace o obecně závazných právních předpisech zpracovaných Ministerstvem zdravotnictví a publikovaných ve Sbírce zákonů – doplnění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?