S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Ve Věstníku MZ č. 9/2011 byla uveřejněna personální, materiálně technická a organizační kritéria, která musí splňovat zdravotnická zařízení, která zajišťují péči o děti, dorost a dospělé v Centrech péče o dětské a dospělé pacienty s cystickou fibrozou v ČR

Vytvořeno: 19. 9. 2011 Poslední aktualizace: 19. 9. 2011

 

Ve Věstníku MZ č. 9/2011 byla uveřejněna personální, materiálně technická a organizační kritéria, která musí splňovat zdravotnická zařízení, která zajišťují péči o děti, dorost a dospělé v Centrech péče o dětské a dospělé pacienty s cystickou fibrozou v České republice (CF). Součástí uveřejněných kritérií je rovněž formulář přihlášky, kterou musí zdravotnická zařízení usilující o ustavení Centra CF vyplnit a odeslat společně s vyjmenovanými přílohami na MZ ČR , a to do 31.10.2011.