S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Uznávání kvalifikací

Vytvořeno: 23. 2. 2008 Poslední aktualizace: 23. 2. 2008

Uznávání kvalifikací pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří vystudovali v jiném než členském státě EU, státě Dohody o Evropském hospodářském společenství nebo ve Švýcarské konfederaci.

Žádost podle § 34 se týká státních příslušníků České republiky a cizích státních příslušníků, kteří získali odbornou způsobilost ve státě mimo Evropskou unii. Odborná způsobilost se uznává na základě vykonané aprobační zkoušky, po prokázání zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nutném k výkonu zdravotnického povolání (ověřuje se v průběhu vykonání aprobační zkoušky).

Žádost podle § 35 se týká absolventů zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyku než českém. Tito absolventi mohou na území České republiky vykonávat povolání po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytném k výkonu zdravotnického povolání. Ověření schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce provádí ministerstvo. Toto se nevyžaduje u studentů, kteří získali předcházející vzdělání v českém nebo slovenské jazyce.

 

Přílohy