S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Uznávání kvalifikací

Vytvořeno: 23. 2. 2008 Poslední aktualizace: 23. 2. 2008

Uznávání kvalifikací pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří vystudovali v jiném než členském státě EU, státě Dohody o Evropském hospodářském společenství nebo ve Švýcarské konfederaci.

Žádost podle § 34 se týká státních příslušníků České republiky a cizích státních příslušníků, kteří získali odbornou způsobilost ve státě mimo Evropskou unii. Odborná způsobilost se uznává na základě vykonané aprobační zkoušky, po prokázání zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti a po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nutném k výkonu zdravotnického povolání (ověřuje se v průběhu vykonání aprobační zkoušky).

Žádost podle § 35 se týká absolventů zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyku než českém. Tito absolventi mohou na území České republiky vykonávat povolání po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytném k výkonu zdravotnického povolání. Ověření schopnosti vyjadřovat se v českém jazyce provádí ministerstvo. Toto se nevyžaduje u studentů, kteří získali předcházející vzdělání v českém nebo slovenské jazyce.

 

Přílohy