S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Uznávání kvalifikace lékařských a nelékařských profesí pro příslušníky z tzv. třetích zemí

Vytvořeno: 31. 10. 2012 Poslední aktualizace: 31. 10. 2012

Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání ve státech EU:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-ve-statech-eu_953_3.html

Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-lekarskych-pracovnikukteri-ziskali-vzdelani-mimo-staty-eu_952_3.html

Uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků získaných mimo členské státy EU
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-mimo-clenske-staty-eu_958_3.html

Uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků získaných v členských státech EU
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-v-clenskych-statech-eu_960_3.html

Uznávání kvalifikací nelékařských pracovníků získaných v ČR
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-v-cr_961_3.html

Přiznávání odborné a specializované způsobilosti podle zákona č. 96/2004 Sb.
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/priznavani-odborne-a-specializovane-zpusobilosti-podle-zakona-c96/2004-sb-_2419_3.html