S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Upřesnění informací k případným zpožděním s realizací sub-projektů

Vytvořeno: 2. 11. 2016 Poslední aktualizace: 2. 11. 2016

Informujeme o postupu v případě, kdy příjemci v souvislosti s realizací již běžících aktivit nebo schválených podstatných změn sub-projektu (např. dodatečných aktivit) vzniká riziko zpoždění ohrožující řádné termíny pro ukončení aktivit sub-projektu.

V případě výskytu tohoto rizika je příjemce povinen toto oznámit zprostředkovali Programu, kterým je MZ ČR, bez zbytečného prodlení prostřednictvím formuláře Oznámení o změně nebo emailem.