S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Upozornění pro příjemce: změna Nařízení vlády č. 77/2008 v platném znění – změna finančních limitů v rámci veřejných zakázek pro rok 2012/2013 platná od 1. ledna 2012

Vytvořeno: 9. 1. 2012 Poslední aktualizace: 9. 1. 2012

Dne 14.12.2011 přijala Vláda Nařízení č. 447/2011, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.

Vzhledem k tomu, že v rámci oblasti intervence 3.2 IOP mají všichni příjemci povinnost postupovat podle pravidel platných pro zadavatele definované v § 2 odst. 2 písm. a) a b) zákona o veřejných zakázkách, je novou relevantní částkou pro rozlišení mezi podlimitní a nadlimitní veřejnou zakázkou na dodávky a služby hodnota 3 256 000 Kč.

Přílohy