S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Tiskové zprávy

Aktuální informace o výskytu hepatitidy typu A v ČR

Aktuální informace o výskytu hepatitidy typu A v ČR dle jednotlivých okresů – 40. týden.

7. 10. 2008 Celý článek »

Aktuální informace o výskytu hepatitidy typu A ve 40. týdnu

Za 40. týden bylo evidováno 141 nových onemocnění VHA. Nejvíce nových případů bylo hlášeno v Praze, poté v Olomouckém kraji (16) a ve Středočeském kraji (13).

6. 10. 2008 Celý článek »

TZ: Ministři zdravotnictví České republiky a Rakouska jednají o vzájemné spolupráci.

V pondělí 6. října 2008 se koná ve Znojmě setkání rakouské spolkové ministryně zdravotnictví, rodiny a mládeže Andrey Kdolsky a českého ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Ti se kromě pracovního setkání zúčastní rovněž společného oběda, návštěvy znojemské nemocnice a ve 14 hodin setkání s novináři. Přítomni budou rovněž první náměstek ministra zdravotnictví Marek Šnajdr, vyslankyně Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze Adelheid Folie, hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, starosta města Znojma Petr Nezveda a ředitel nemocnice ve Znojmě MUDr. Miroslav Kavka.

6. 10. 2008 Celý článek »

Aktuální informace o výskytu hepatitidy typu A ve 39. týdnu

VHA – přehled výskytu v krajích k 39. týdnu.

2. 10. 2008 Celý článek »

Výdej některých léků bez lékařského předpisu.

Dne 24. 9. 08 se na ministerstvu zdravotnictví uskutečnil briefing za účasti ministra Tomáše Julínka, 1. náměstka Marka Šnajdra a zástupců koalice soukromých lékařů pana Dvořáka, Šmatláka a Jelínka.

29. 9. 2008 Celý článek »

Došlo k celoevropskému výpadku produkce radioizotopů

Začátkem září došlo k dočasnému uzavření provozu jaderného reaktoru v Pettenu v Nizozemí, který zajišťuje výrobu izotopu molybdenu (Mo99). Z molybdenu se získává technecium (Tc99), které se používá v přístrojích k odhalování zhoubných nádorů, srdečního infarktu nebo různých postižení plic a mozku i k celé řadě dalších diagnostických a léčebných výkonů.

12. 9. 2008 Celý článek »

Novela zákona o pojištění jde do připomínkového řízení

Ministerstvo zdravotnictví poslalo 2. září do připomínkového řízení novelu zákona č. 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se o menší novelu, kterou bylo nutné připravit proto, aby oblast veřejného zdravotního pojištění byla dána do souladu s terminologií a klasifikací tří nových zákonů: o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě.

2. 9. 2008 Celý článek »

Podíl Ministerstva zdravotnictví na humanitární pomoci poskytnuté Gruzii

Dne 10. 8. 2008 byla ČR požádána hlavním velitelstvím NATO o humanitární pomoc Gruzii, která se na něj s žádostí o pomoc obrátila. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto rozhodlo o uvolnění 2 milionů korun na tuto pomoc. Koordinací příprav humanitární pomoci je v těchto případech pověřeno Ministerstvo vnitra, prostřednictvím Operačního informačního střediska MV – GŘ HZS, které se s žádostí o spolupráci obrátilo na odbor krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví.

27. 8. 2008 Celý článek »

Stanovisko k rozhodčímu nálezu v tzv. kauze Diag Human

Ministerstvu zdravotnictví byl dnešním dnem doručen rozhodčí nález k tzv. kauze Diag Human, kterým byla přiřknuta žalující straně částka téměř devíti miliard korun na úkor státu. Tato částka podle rozhodců sestává z údajných škod ve výši 4,1 miliardy korun a zbytek mají tvořit úroky z prodlení a ostatních nákladů řízení. Ministr zdravotnictví seznámí s rozhodčím nálezem vládu ČR a navrhne jí další postup. Ministerstvo zdravotnictví je přesvědčeno, že důkazní situace neopravňuje k vyplacení jakékoliv náhrady škody, a proto ministr vládě navrhne, aby Česká republika využila všech možností přezkumu tohoto rozhodnutí, s cílem jeho odvrácení a ochrany zájmů daňových poplatníků. Ministerstvo současně odkazuje na tiskovou zprávu ze dne 25. 7. 2008 popisující pozici státu v celé kauze, která zůstává nadále nezměněna.

13. 8. 2008 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví napomáhá řešení krizové situace

Z rozhodnutí prvního náměstka ministra zdravotnictví Marka Šnajdra byly zastaveny plánované operace ve státních nemocnicích nacházejících se na Moravě. Je tak zajištěna kapacita pro urgentní vysoce specializovanou lékařskou pomoc pro občany zraněné při vlakovém neštěstí ve Studénce na Novojíčínsku. Aktivována jsou všechna moravská traumacentra, která jsou v úzkém kontaktu s pracovníky zdravotnické záchranné služby. První náměstek M. Šnajdr odj el spolu s premiérem na místo neštěstí, aby byl k dispozici v případě potřeby další koordinace součinnosti mezi ministerstvem zdravotnictví a ostatními složkami státní i místní samosprávy. Ministerstvo situaci sleduje a v případě nových důležitých skutečností bude veřejnost informovat.

8. 8. 2008 Celý článek »

Zobrazeno 10 z celkem 1978 záznamů