Zubaři v odlehlých oblastech mohou žádat o dotace. Ministerstvo na to vyčlení 100 miliónů korun.

Vytvořeno: 28. 5. 2018 Poslední aktualizace: 28. 5. 2018

Ing. Gabriela Štěpanyová
vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí


Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační program pro zubní lékaře v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Stomatologové mohou do konce roku 2021 žádat o příspěvek až do výše 1,2 milionu Kč. Ministerstvo celkem vyčlení přes 100 mil. Kč.

V důsledku malé atraktivity odlehlých oblastí pro zubní lékaře je v současné době v některých regionech stomatologická péče pro pacienty výrazně omezena. Problémem není nízký počet zubních lékařů, ale jejich nerovnoměrné rozmístění. „V České republice máme problém s nerovnoměrným rozmístěním stomatologické péče, proto jsme ve spolupráci se stomatologickou komorou připravili dotační program pro zubaře. Naším cílem je motivovat zubní lékaře ke zřízení praxí i v méně atraktivních oblastech tak, aby byla zajištěna dostupnost stomatologické péče rovnoměrně ve všech regionech a pacienti nemuseli daleko dojíždět,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Program připravilo ministerstvo ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou, která ministerstvu poskytla cenné zkušenosti z praxe. Pro přesné zacílení této podpory skutečně tam, kde je potřeba, byla ministrem zdravotnictví zřízena Komise pro dostupnost stomatologické péče v ČR, která je složena ze zástupců zdravotních pojišťoven, České stomatologické komory, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstva zdravotnictví. Jejím úkolem bylo vytipovat oblasti s omezenou dostupností stomatologické péče. „Komise podle kritérií vytipovala oblasti, kde je výrazně zhoršená dostupnost zubní péče. Ukázalo se, že nejhůře je na tom například Tábor, Bruntál, Rumburk, a Strakonice. Při mapování oblastí jsme také brali v úvahu v největší možné míře i podněty občanů, které nám zasílají na adresu dent@mzcr.cz,“ doplnil ministr. Komise se bude průběžně zabývat i dalšími podněty.


 

„Nedostupnost zubní péče není však pouze otázkou geografického rozmístění, ale spočívá také v tom, že stomatologové neberou pojištěnce. Z toho důvodu jsme do podmínek udělení dotace dali požadavek, aby do 3 let přijali minimálně 1 500 pojištěnců,“ řekl ministr Vojtěch. Žadatel je také povinen doložit, že má uzavřenou smlouvu alespoň s čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v dané oblasti. Velmi obtížně se hledají zubní lékaři ochotní ošetřovat dětské pacienty. Nedostatek zubních lékařů ošetřujících děti je s výjimkou Prahy prakticky ve všech regionech ČR. Z toho důvodu ministerstvo mezi vstupní kritéria pro udělení dotace zařadilo podmínku, že děti do 15 let (včetně) společně se seniory ve věku 65 a více let musí tvořit alespoň 10 % všech registrovaných pojištěnců daného lékaře. Zubař dále musí poskytovat zdravotní služby v rozsahu alespoň 35 ordinačních hodin týdně rozloženo do 5 pracovních dnů týdně. Udělením dotace se lékař zaváže, že bude poskytovat zdravotní služby v dané obci po dobu minimálně pěti let od dne udělení dotace.

Dotace je určena na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 000 Kč za rok (12 měsíců) a 1 200 000 Kč za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Ministerstvo zdravotnictví celkem vyčlení přes 100 mil. Kč ze státního rozpočtu. Do roku 2021 může být dotace udělena až stovce žadatelů.

Metodiku a výzvu dotačního programu naleznete zde

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?