S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Vláda vyčlení na opravy státních nemocnic více než 8 miliard korun

Vytvořeno: 19. 12. 2016 Poslední aktualizace: 19. 12. 2016

Vláda České republiky dnes odsouhlasila výši účasti státního rozpočtu na financování strategických investic do vybraných nemocnic přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví. Celkem bude na účely rekonstrukcí a oprav určených sedmi zdravotnických zařízení ze státního rozpočtu vyčleněno více než 7 miliard korun. Vláda zároveň schválila program, který nad rámec této částky přidává 15% rezervu. Celková částka, včetně zmiňované rezervy, tedy tvoří 8,4 miliardy korun „Je to určitě skvělá zpráva pro vybrané nemocnice a samozřejmě pro pacienty, kteří pak naleznou ve zrekonstruovaných zařízeních celkově modernější zdravotnické služby, například lépe odborně – technicky vybavené sály a ordinace i celkově příjemnější nové prostředí. Samotné nemocnice by se bez těchto peněz neměly šanci do rekonstrukce či rozšíření stávajících pavilonů z vlastních příjmů či dotací pustit,“ vysvětlil výsledek jednání vlády ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Schválené plány investic se týkají sedmi páteřních přímo řízených nemocnic, jejichž úloha je v českém zdravotnickém systému nezastupitelná. V případě přímo řízených organizací není možné rekonstrukce či rozšíření financovat ze strukturálních fondů EU a úhrady z pojišťoven většinou kryjí jen provozní výdaje a pouze část výdajů investičních. Je proto nutné obnovu zdravotní infrastruktury financovat z dalších zdrojů. Realizace těchto strategických investic přinese vybraným zdravotnickým zařízením ekonomický přínos v podobě budoucího snížení provozních nákladů.

Celkový objem navrhovaných strategických investic, včetně spoluúčasti zdravotnických zařízení, činí přes 10 mld. Kč. Předpokladem je jejich postupná realizace, která bude záviset na finančních možnostech státního rozpočtu v příštích letech.

 

 

 

Konkrétně se jedná o tyto strategické investice (v mil. Kč):

Strategická investice

Finanční náklady projektu

Výše dotace

Spoluúčast ZZ

Celkem

Fakultní nemocnice Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky

1 365

585

1 950

Fakultní nemocnice Olomouc – rekonstrukce a dostavba hlavní budovy Františka Josefa

1 037

465

1 502

Fakultní nemocnice Plzeň – výstavba pavilonu chirurgických oborů

1 050

450

1 500

Všeobecná fakultní nemocnice – výstavba nového sdruženého objektu

1 071

459

1 531

Fakultní nemocnice Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů

1 694

726

2 420

Thomayerova nemocnice Praha – výstavba centrálního urgentního příjmu

585

251

835

Institut klinické a experimentální medicíny Praha – výstavba budov G1 a G2

525

225

750

15% rezerva tvoří 1,1 mld. Kč, celková schválená částka je tedy 8,4 mld. Rezerva je již alokována ve státním rozpočtu.

 

 

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tisk@mzcr.cz

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?